Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Dol – Predmeja, Predmeja (PANG 141)

1945-1952; 0.3 tm (3š 1k); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Dol – Predmeja; 1947: Krajevni ljudski odbor Dol – Predmeja; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1946-1951/ evidence kmetijstva in obvezne oddaje, odkupni listi 1951/ finančne evidence 1948-1952/ spisi 1945-1950/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost