Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Dobrovo (PANG 140)

1945-1952; 1.4 tm (14 škatel); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Dol – Predmeja; 1947: Krajevni ljudski odbor Dol – Predmeja; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1951/ planiranje 1947-1949/ statistika 1945-1948/ volitve 1945-1950/ državljanske zadeve 1945-1948/ premoženjskopravne zadeve 1945-1948/ lokalna proizvodnja 1948/ notranje zadeve 1945-1947/ delo in delovni odnosi 1949-1951/ kmetijstvo 1946-1950/ gozdarstvo 1945-1947/ obrt 1946-1948/ trgovina in preskrba 1945-1951/ komunalne zadeve 1946-1947/ lokalni promet 1945-1948/ gradbene zadeve 1946-1947/ stanovanjske zadeve 1947/ finance 1945-1952/ šolstvo, prosveta, kultura 1945-1947/ ljudsko zdravstvo 1946-1951/ socialno skrbstvo 1945-1948/ javna varnost 1946-1947/ vojaške zadeve 1945-1948/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost