Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Dobravlje (PANG 139)

1945-1952; 0.2 tm (2š 1k); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Dobravlje; 1947: Krajevni ljudski odbor Dobravlje; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1948-1949/ planiranje 1950-1951/ državljanske zadeve 1947-1951/ premoženjskopravne zadeve 1946-1952/ notranje zadeve 1948-1950/ delo in delovni odnosi 1949/ obrt 1948/ trgovina in preskrba 1949-1950/ finance 1945-1952/ socialno skrbstvo 1949-1951/ razno 1945-1950/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost