Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Deskle (PANG 138)

1945-1952; 1.0 tm (10š); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Anhovo, Krajevni narodnoosvobodilni odbor Deskle; 1947: Krajevni ljudski odbor Deskle, Krajevni ljudski odbor Anhovo; 1949: Krajevni ljudski odbor Deskle; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1947-1949/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1945-1952

Dostopnost