Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Črniče (PANG 137)

1945-1952; 0.8 tm (8š 3k); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbori:  Črniče, Gojače – Malovše, Ravne; 1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Črniče, Krajevni narodnoosovobodilni odbor Gojače – Malovše; 1947: Krajevni narodnoosovobodilni odbor Črniče – Gojače;  1947: Krajevni ljudski odbor Črniče – Gojače, Krajevni ljudski odbor Črniče; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1946-1952/ planiranje 1950-1951/ statistika 1947-1952/ državljanske zadeve 1945-1947/ premoženjskopravne zadeve 1947-1951/ notranje zadeve 1951/ delo in delovni odnosi 1947-1951/ lokalna proizvodnja 1950-1952/ kmetijstvo 1950-1951/ gozdarstvo 1948-1951/ trgovina in preskrba 1945-1951/ šolstvo, prosveta, kultura 1952/ javna varnost 1950-1952/ vojaške zadeve 1946-1952/ finance 1945-1952/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost