Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Čezsoča (PANG 135)

1944-1952; 1.7 tm (15š 3k); arhivski popis po prvotni ureditvi

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Čezsoča; 1947: Krajevni ljudski odbor Čezsoča; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1947-1952/ družinske pole in družinska stanja 1945-1947/ rojstna in mrliška matična knjiga, vpisnik matične knjige rojstev in smrti 1947-1952/ register prebivalstva/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ kmetijske evidence 1948-1952/ finančne evidence 1948-1952/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost