Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Čepovan (PANG 134)

1944-1952; 2.1 tm (21 škatel); arhivski popis po prvotni ureditvi

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbori: Dol,  Čepovan, Puštale, Vrata; 1946: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Čepovan; 1947: Krajevni ljudski odbor Čepovan; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1946-1949/ družinske pole in družinska stanja 1945-1947/ zemljiški listi in izkazi površin 1947/ odkupni in gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ davčne evidence 1944-1945/ finančne evidence 1944-1952/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost