Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Col (PANG 133)

1947-1952; 0.1 tm (1š 1k); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Col; 1947: Krajevni ljudski odbor Col; 1952: ukinitev

davčna evidenca 1951/ spisi 1952/ spisovne evidence 1947-1951

Dostopnost