Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Bukovica (PANG 131)

1944-1952; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Bukovica; 1947: Krajevni ljudski odbor Bukovica; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje 1944-1952/ planiranje 1949-1951/ statistika 1950?-1951/ volitve 1945-1950/ državljanske zadeve 1947-1952/ premoženjskopravne zadeve 1945-1952/ notranje zadeve 1944-1952/ delo in delovni odnosi 1944-1952/ lokalna proizvodnja 1944-1951/ kmetijstvo 1945-1952/ obrt 1948-1952/ gostinstvo in turizem 1948-1951/ trgovina in preskrba 1944-1952/ komunalne zadeve 1947-1950/ lokalni promet 1949-1951/ gradbene zadeve 1945-1952/  stanovanjske zadeve 1945-1952/ finance 1944-1952 / šolstvo, prosveta, kultura 1950-1951/ ljudsko zdravstvo 1944-1952/ socialno skrbstvo 1946?-1952/ javna varnost 1944-1952/ vojaške zadeve 1944-1952/ razno 1944-1952

Dostopnost