Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Budanje (PANG 130)

1945-1952; 1.7 tm (17š); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Budanje; 1947: Krajevni ljudski odbor Budanje; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1951/ volilni imeniki/ državljanska knjiga 1948/ zemljiški listi in izkazi površin 1947/ evidence kmetijstva, obvezne oddaje in preskrbe 1947-1952/ finančne evidence 1947-1952/ davčna evidenca 1948/ evidenca novorojenčkov 1948-1952/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1946-1950

Dostopnost