Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Brje (PANG 129)

1945-1952; 0.4 tm (4š 1k); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Brje; 1947: Krajevni ljudski odbor Brje; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ finančne evidence 1946-1952/ spisi 1946-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost