Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Breginj (PANG 128)

1944-1952; 0.6 tm (5š 4k); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Breginj; 1947: Krajevni ljudski odbor Breginj; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1944-1952/ planiranje 1947-1951/ statistika 1947-1952/ volitve 1947-1950/ notranje zadeve 1946-1952/ državljanske zadeve 1945-1952/ premoženjskopravne zadeve 1947-1951/ delo in delovni odnosi 1949-1951/ lokalna proizvodnja 1951/ kmetijstvo 1947-1952/ gozdarstvo 1947-1952/ obrt 1947-1949/ gostinstvo in turizem 1947/ trgovina in preskrba 1947-1952/ komunalne zadeve 1947-1952/ lokalni promet 1949/ gradnja in obnova 1951-1952/ stanovanjske zadeve 1947-1952/ finance 1947-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1947-1949/ ljudsko zdravstvo 1949-1952/ socialno skrbstvo 1946-1952/ vojaške zadeve 1945-1949/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost