Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Branik (PANG 127)

1944-1952; 0.6 tm (6š); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Rihemberk; 1947: Krajevni ljudski odbor Rihemberk; 1951: Krajevni ljudski odbor Branik; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1944-1952/ planiranje 1948-1951/ statistika 1946-1952/ volitve 1945-1950/ notranje zadeve 1945-1951/ državljanske zadeve 1945-1951/ premoženjskopravne zadeve 1945-1952/ delo in delovni odnosi 1946-1950/ lokalna proizvodnja 1959/ kmetijstvo 1945-1952/ gozdarstvo 1945-1952/ obrt 1946-1952/ gostinstvo in turizem 1948/ trgovina in preskrba 1945-1952/ komunalne zadeve 1946-1951/ lokalni promet 1946-1951/ gradnja in obnova 1948-1952/ stanovanjske zadeve 1946-1949/ finance 1944-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1945-1952/ ljudsko zdravstvo 1945-1952/ socialno skrbstvo 1945-1952/ javna varnost 1946-1948/ vojaške zadeve 1945-1952/ razno/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost