Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Borjana (PANG 125)

1945-1952; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Borjana; 1947: Krajevni ljudski odbor Borjana; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ volitve/ državljanske zadeve 1947-1952/ premoženjsko-pravne zadeve 1947-1952/ notranje zadeve 1947, 1951-1952/ delo in delovni odnosi 1948, 1950/ kmetijstvo 1947-1950/ gozdarstvo 1950/  obrt 1947/ gostinstvo in turizem 1947/ trgovina in preskrba 1947/ komunalne zadeve/ lokalni promet 1948, 1950/ gradbene zadeve 1947, 1951-1952/ šolstvo, prosveta, kultura 1947- ?/ ljudsko zdravstvo 1947-1951/ socialno skrbstvo 1946-1952/ javna varnost 1947, 1950-1952/ vojaške zadeve 1947-1948, 1951/ finance 1945-1952/ razno 1949/ spisovne evidence 1946-1952/ poštna knjiga 1950-1952

Dostopnost