Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Bilje (PANG 124)

1944-1952; 1.0 tm (10š 1k); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Bilje; 1947: Krajevni ljudski odbor Bilje; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ blagajniške in davčne evidence 1944-1951/ spisi 1943-1952/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost