Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Banjšice (PANG 123)

1945-1952; 0.6 tm (6š); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Banjšice; 1947: Krajevni ljudski odbor Banjšice; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1950/ spisi 1946-1952/ spisovne evidence 1947-1951

Dostopnost