Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Avče (PANG 122)

1945-1952; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Avče; 1947: Krajevni ljudski odbor Avče; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje 1945-1952/ planiranje 1946/ statistika 1946-1947/ volitve 1947/ notranje zadeve 1945-1952/ državljanske zadeve 1945-1951/ premoženjskopravne zadeve 1945-1951/ delo in delovni odnosi 1945-1951/ lokalna proizvodnja 1950/ kmetijstvo 1945-1951/ gozdarstvo 1946-1951/ obrt 1945-1950/ gostinstvo in turizem 1948-1952/ trgovina in preskrba 1945-1951/ komunalne zadeve 1945-1951/ lokalni promet 1945, 1949/ gradnja in obnova 1945, 1951/ stanovanjske zadeve 1947/ finance 1947-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1945-1952/ javna varnost 1945, 1950/ vojaške zadeve 1945-1951/razno 1945/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost