Skoči na vsebino

Okrožni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) za Goriško (PANG 120)

1943-1944; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1942: Okrožni odbor Osvobodilne fronte za Goriško; 1944: Okrožni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) za Goriško; 1944: ukinitev

zapisniki sej odborov OF 1944/ spisi 1943-1944/ obračun blagajne okrožnega odbora OF za mesec maj 1944/ mesečni obračuni o dohodkih in izdatkih v goriškem okrožju 1944/ spisi odseka za finance 1944

Večino fonda hrani Arhiv Republike Slovenije (fond AS 1701).

Dostopnost