Skoči na vsebino

Okrožni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) za Kanalsko, Kanal (PANG 118)

1943-1944; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1942?: Okrožni odbor Osvobodilne fronte za Kanalsko; 1943?: Okrožni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) za Kanalsko; 1944: ukinitev

spisi 1944/ gospodarska komisija 1944/ referat za prosveto 1944/ poročila z rajonskega komiteja Kal nad Kanalom/ finančni referat 1943-1944/ računi, potrdila 1943-1944

Del fonda hrani Arhiv Republike Slovenije (fond AS 1633).

Dostopnost