Skoči na vsebino

Okrajni narodnoosvobodilni odbor Črniče (PANG 117)

1945; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Okrajni narodnoosvobodilni odbor Črniče; 1945: ukinitev

zapisniki sej okrajnega izvršnega odbora/ zapisniki sej krajevnih narodnoosvobodilnih odborov/ odsek za prosveto/ odsek za finance/ razno

Dostopnost