Skoči na vsebino

Mestni ljudski odbor Tolmin (PANG 115)

1945-1952; 4.7 tm (46š 7k); prevzemni seznam

1944: Mestni narodnoosvobodilni odbor Tolmin; 1947: Mestni ljudski odbor Tolmin; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ volitve 1947-1952/ matični urad 1945-1952, evidenca prstnih odtisov za osebne izkaznice 1946, prijave in odjave bivališč 1946-1951/ prijave motornih vozil in koles 1947/ popisi zemljiških posestev 1945/ vojaški statistični odsek 1948/ članske izkaznice vojaških vojnih invalidov 1950/ odjave živilskih nakaznic 1948/ stanovanjska komisija 1949/ davčne zadeve 1947-1952/ finance 1945-1952/ radioreferent 1947/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost