Skoči na vsebino

Mestni ljudski odbor Solkan (PANG 114)

1945-1952; 2.0 tm (18š 7k); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Solkan; 1947: Krajevni ljudski odbor Solkan, Mestni ljudski odbor Solkan; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1951/ seznam izstavljenih matičnih izpiskov 1948-1950/ evidence kmetijstva/ gradnja in obnova 1948-1951/ stanovanjske zadeve 1949-1952/ družinska stanja 1947/ socialna pomoč/ finančne evidence/ davčni razporedi 1951/ spisi 1947-1951/ spisovne evidence 1947-1951

Dostopnost