Skoči na vsebino

Mestni ljudski odbor Ajdovščina (PANG 113)

1945-1952; 3.0 tm (27š 7k 1m); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Ajdovščina; 1946: Mestni narodnoosvobodilni odbor Ajdovščina; 1947: Mestni ljudski odbor Ajdovščina; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ volitve 1947-1952, volilni imenik / popis obrti 1946-1950/ geodetski načrti 1949/ gradbene zadeve 1947-1952/ davčna evidenca 1951 / dokumentacija o prekrških, zaplembah in denarnih kaznih 1945-1952/ spisi 1945-1952/ poverljivi spisi in delovodnik 1947-1951/ spisovne evidence 1945-1951, delovodnik matičnega urada 1950-1951

Dostopnost