Skoči na vsebino

Zavod za šolstvo, organizacijska enota Nova Gorica (PANG 111)

1945-1995; 10.3 tm (103š); prevzemni seznam

1961: Zavod za prosvetno pedagoško službo Gorica; 1969: Zavod Socialistične Republike Slovenije za šolstvo, organizacijska enota Nova Gorica

organizacijska poročila, polletna in letna zaključna poročila, preglednice uspehov, statistična in zbirna poročila sveta za šolstvo oziroma sveta za prosveto in kulturo Okrajnega ljudskega odbora Gorica 1955-1961/ organizacijska, statistična poročila in zbirniki 1962-1994/ spisi 1962-1968/ zapisniki sej 1966-1976/ samoupravni akti 1964-1969/ finančno gradivo 1964-1969/ delovodniki 1961-1969/ zaključna poročila 1970-1988/ analize 1976-1977/ informativni in splošni pregledi šol 1977-1984/ tekmovanja 1980-1989/ statistika 1988-1994

Dostopnost