Skoči na vsebino

Zavod za prosvetno pedagoško službo Ajdovščina (PANG 110)

1961-1965; 0.4 tm (4š); prevzemni seznam

1962: Zavod za prosvetno pedagoško službo Ajdovščina; 1965: ukinitev

zapisniki/ odločbe/ analize/ navodila/ poročila o obiskih na šolah/ popisi števila učencev na šolah/ korespondenca z republiškim sekretariatom za šolstvo, z zavodom za napredek šolstva ter z osnovnimi šolami

Dostopnost