Skoči na vsebino

Občinski ljudski odbor Šempas (PANG 106)

1952-1955; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1952: Občinski ljudski odbor Šempas; 1955: ukinitev

zapisniki sej 1952-1955/ odloki, odločbe, razglasi, obvestila 1952-1955/ organizacijske zadeve, uslužbenci 1952-1955/ volitve 1952-1955/ statistika 1952-1955/ državljanske zadeve 1952-1955/ premoženjskopravne zadeve, splošno ljudsko premoženje 1952-1955/ planiranje 1953-1954/  finance 1952-1955/ gradnje 1952-1955/ stanovanjska skupnost 1952-1955/ cenilna komisija 1954-1955/ komunalne zadeve 1953-1955/ obrt 1953-1955/ gozdarstvo 1953-1954/ šolstvo 1952-1955/ zdravstvo 1953-1955/ socialno skrbstvo 1952-1955/ vojaške zadeve 1953-1955/ spisovne evidence 1952-1955

Dostopnost