Skoči na vsebino

Občinski ljudski odbor Miren (PANG 102)

1952-1955; 0.6 tm (5š 6k); arhivski popis

1952: Občinski ljudski odbor Miren; 1955: ukinitev

zapisniki sej 1952-1954/ /volilni imeniki 1953/ potrdila, prošnje 1954-1955/ evidenca živinskih potnih listov 1953-1954/ evidenčna službenih potovanj in odsotnosti 1954-1955/ komisija za predvojaško vzgojo 1955/ seznam potrjenih receptov 1954-1955/ evidenca okrajne takse v gotovini 1954-1955/ davčni razporedi 1952-1955/ finančne evidence 1955/ katalog kniig 1953-1955/ spisi 1952-1955/ spisovne evidence 1953-1955

Dostopnost