Skoči na vsebino

Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici (PANG 1008)

1945-1968; 48.2 tm (442 škatel, 63 knjig, 20 map); arhivski popis

1945-1951: Javno tožilstvo za okraj Gorica/ 1945-1952: Javno tožilstvo za okraj Idrija; /1945-1955: Javno tožilstvo za okraj Tolmin/ 1956-1957: Okrajno javno tožilstvo v Idriji/ 1945-1947: Javni tožilec pri PPNOO za Slovensko primorje v Ajdovščini oz. Postojni; 1947-1949: Javno tožilstvo za goriško okrožje v Postojni; 1949-1950: Javno tožilstvo za goriško oblast v Novi Gorici; 1951-1955: Javno tožilstvo za goriško okrožje oz. Okrožno javno tožilstvo Gorica; 1956: Okrožno javno tožilstvo v Novi Gorici;

kazenske zadeve (K, Kr) 1947-1953/ kazenske zadeve (KTS, KTR, KTI, KTO) 1954-1955/ preiskovalne zadeve (I, Ir ) 1947-1952/ zadeve javne varnosti (UI, U) 1947/ civilne zadeve (G, Gr) 1947-1954/ zadeve splošnega nadzora (ON, ONR) 1948-1954/ zadeve splošne varnost (V, B, Br) 1948-1952/ spisi splošne uprave (A) 1949-1954/ pripadajoči vpisniki in imeniki 1945-1955

Dostopnost