Skoči na vsebino

Občinski ljudski odbor Kojsko (PANG 100)

1952-1955; 1.1 tm (11š 3k); prevzemni seznam

1952: Občinski ljudski odbor Kojsko; 1955: ukinitev

matična knjiga uslužbencev/ finančne evidence 1952-1955/ spisi 1952-1955/ spisovne evidence 1953-1955

Dostopnost