Skoči na vsebino

Občina Lokavec (PANG 42)

1910-1928; 0.2 tm (2š 2k); arhivski popis

1850-1918: Občina Lokavec, Ortsgemeinde Locavitz; 1903: odcepitev občine Dol-Otlica; 1918-1928: Občina Lokavec, Comune di Locavizza di Aidussina; 1928: priključitev k občini Ajdovščina

posamezni spisi 1910, 1921-1923, 1926/ spisi 1924-1925/ spisi po kategorijah 1927-1928/ zapisniki sklepov občinskega sveta in odbora 1924-1926

slovenščina, italijanščina

Dostopnost