Skoči na vsebino

Občina Livek (PANG 41)

1885-1928; 1.6 tm (15š 1k); arhivski popis

1850-1866: davčna občina v okviru občine Kobarid; 1866-1918: Občina Livek, Ortsgemeinde Luico; 1918-1928: Občina Livek, Comune di Luico; 1928: priključitev k občini Kobarid

posamezni spisi 1885, 1898, 1911-1919/ spisi 1920-1928/ finančne zadeve 1903-1928/ zapisniki sej 1919-1923/ vpisnik sklepov občinskega sveta, odbora in podestà-ja 1924-1928/ status animarum 1926/ delovodniki 1918-1920

nemščina, slovenščina, italijanščina

Dostopnost