Skoči na vsebino

Občina Libušnje (PANG 40)

1920-1928; 0.8 tm (7š 2k); arhivski popis

1850-1866: davčna občina v okviru občine Tolmin; 1866: Občina Libušnje, Ortsgemeinde Libussina; 1918-1928: Občina Libušnje, Comune di Libussina; 1928: priključitev k občini Kobarid

posamezni spisi 1920-1923/ spisi po kategorijah 1924-1928/ zapisniki sej starešinstva oz. upravnega odbora 1920-1922/ zapisniki sej občinskega sveta 1923-1925/ vpisniki sklepov podestà-ja 1926-1928/ register prebivalstva 1921-1923/ delovodnik 1927

slovenščina, italijanščina

Dostopnost