Skoči na vsebino

Občina Kred (PANG 39)

1886-1928; 2.5 tm (25š); arhivski popis

1850-1866: davčna občina v okviru občine Kobarid; 1866-1918: Občina Kred, Ortsgemeinde Kreda; 1918-1928: Občina Kred, Comune di Creda; 1928: priključitev k občini Kobarid

posamezni spisi 1886, 1912/ finančne zadeve 1891-1913/ kazenski vpisnik 1898-1920/ spisi 1913-1923/ spisi po kategorijah 1924-1928/ zapisniki sej starešinstva 1913, 1920-1923/ vpisniki sklepov občinskega sveta, odbora in podestà-ja 1923-1928/ register prebivalstva 1920-1927

nemščina, slovenščina, italijanščina

Dostopnost