Skoči na vsebino

Občina Kobarid (PANG 38)

1912-1947; 17.3 tm (153 škatel, 26 knjig, 1 mapa); arhivski popis

1850-1918: Občina Kobarid, Ortsgemeinde Karfreit; 1866: odcepitev občin Breginj, Drežnica, Idrsko, Kred, Livek, Sedlo; 1918-1947: Občina Kobarid, Comune di Caporetto; 1928: pridružitev občin Drežnica, Idrsko, Kred, Libušnje, Livek, Trnovo

finančne zadeve (tudi za priključene občine; obnova župnišča v Drežnici, fotografija požganega župnišča 1922) 1918-1924/ vojna škoda na občinskem premoženju (tudi za priključene občine) 1920-1934/ gradbene zadeve (elektrarna, pokopališče, klavnica, vodovodi, športno igrišče, most pri Kamnem) 1912-1943/ spisi po kategorija 1924-1947/ seznam pokopanih v kostnici Kobarid s.d./ delovodniki 1925-1946/ vpisniki sklepov podestà-ja 1928-1947/ vpisnik sklepov občinskega odbora 1919-1929/ vpisnik sklepov občinskega sveta 1923-1929/ indeks sklepov občinskega sveta in odbora 1923-1929/ indeks sklepov občinskih svetov in odborov priključenih občin Drežnica, Idrsko, Kred, Libušnje in Trnovo 1923-1928/ register prebivalstva s.d./ delovodniki 1925-1946

slovenščina, italijanščina

Dostopnost