Skoči na vsebino

Občina Kanal (PANG 37)

1888-1947; 7.3 tm (58š, 6kt, 5k, 4m); arhivski popis

1850-1918: Občina Kanal, Ortsgemeinde Canale; 1866: odcepitev občin Avče in Banjšice; 1918-1947: Občina Kanal, Comune di Canale d’Isonzo; 1928: pridružitev občin Ajba, Avče, Ročinj

seznami vojaških obveznikov 1893-1915/ posamezni spisi 1898-1915/ spisi 1916-1927, 1943-1947/ spisi po kategorijah 1928-1942/ popisi vojne škode 1915-1917/ zapisniki o prekopu trupel padlih vojakov na vojaško pokopališče v Kanalu 1919-1921/ zapisniki sej občinskega starešinstva 1888-1915/ zapisniki sej županstva 1923/ zapisniki sej občinskega sveta 1922-1926/ kopije sklepov občinskega sveta in odbora 1925-1926/ kopije sklepov podestà-ja 1927-1937/ vpisniki kopij sklepov podestà-ja 1938-1947/ finančne zadeve 1913-1947/ kartoteka vlog za izdajo osebnih izkaznic s fotografijami 1927-1943/ delovodniki 1917-1918, 1920-1923, 1925

nemščina, slovenščina, italijanščina

Dostopnost