Skoči na vsebino

Občina Idrsko (PANG 36)

1883-1928; 1.2 tm (10š 3k); arhivski popis

1850-1866: davčna občina v okviru občine Kobarid; 1866-1918: Občina Idrsko, Ortsgemeinde Idersca; 1918-1928: Občina Idrsko, Comune di Idresca d’Isonzo; 1928: priključitev k občini Kobarid

posamezni spisi 1885-1888, 1892, 1900, 1915, 1918/ spisi 1919-1926/ spisi po kategorijah 1927-1928/ finančne zadeve 1883, 1914, 1919-1928/ vojna škoda 1920-1923/ zapisniki sej starešinstva 1920-1923/ register prebivalstva 1927/ sklepi občinskega sveta, odbora in podestà-ja 1923-1928

nemščina, slovenščina, italijanščina

Dostopnost