Skoči na vsebino

Občina Grahovo, Grahovo ob Bači (PANG 35)

1890-1944; 0.2 tm (1š 3k); arhivski popis

1850-1918: Občina Grahovo, Ortsgemeinde Grahova; 1918-1945: Občina Grahovo, Comune di Gracova Serravalle

posamezni spisi 1902, 1907, 1931/ načrt občinske stavbe 1938/ vpisnik sklepov podestà-ja 1940-1944/ državljanska knjiga 1922/ delovodnik 1943-1944/ razglasi občine Grahovo za podobčino Obloke-Hudajužna 1890 in 1893-1896/ občinski stroški in davčne zadeve podobčine Obloke-Hudajužna 1893-1894/

slovenščina, italijanščina

Dostopnost