Skoči na vsebino

Občina Čezsoča (PANG 30)

1910-1928; 0.8 tm (6š 5k 1m); arhivski popis

1850-1872: davčna občina v okviru občine Bovec; 1872-1918: Občina Čezsoča, Ortsgemeinde Cezsozha; 1918-1928: Občina Čezsoča, Comune di Oltresonzia; 1928: priključitev k občini Bovec

posamezni spisi 1910-1922/ spisi 1923-1928/ finančne zadeve 1921-1928/ vojna škoda 1921-1923/ volitve 1921-1925/naborniki 1922-1928/ zapisniki sej starešinstva in sklepi občinskega sveta 1923-1926/ register prebivalstva 1921/ delovodniki 1916, 1922-1926

nemščina, slovenščina, italijanščina

Dostopnost