Skoči na vsebino

Registrski urad Tolmin (PANG 20)

1923-1942; 3.0 tm (25š 11k); arhivski popis

1923: Registrski urad Tolmin (Ufficio del Registro di Tolmino), obsega sodni okraj Kanal brez občine Grgar, ter tolminski sodni okraj; 1924: priključitev občin Šentviška gora in Šebrelje; 1928: odpadejo bivše občine Bate in Banjšice v okviru občine Grgar, Lokovec v okviru občine Čepovan ter Anhovo – Deskle; 1934: priključitev kobariškega registrskega urada

prijave dednih pogodb 1923-1942/ vpisniki 1923-1934

italijanščina

Dostopnost