Skoči na vsebino

Registrski urad Gorica (PANG 18)

1926-1941; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1923: Registrski urad Gorica (Ufficio del Registro di Gorizia), obsega območje sodnega okraja Gorica, pozneje še občino Anhovo – Deskle iz kanalskega sodnega okraja; 1937: priključitev komenskega sodnega okraja in občine Kanal iz kanalskega sodnega okraja

prijave prejemkov cerkvenih ustanov/takse posameznih občin

italijanščina

Dostopnost