Skoči na vsebino

Davčna izterjevalnica Krmin (PANG 16)

1945-1947; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1923: Davčna izterjevalnica Krmin (Esattoria Consorziale di Cormons)
davčne pole posameznih davčnih zavezancev za občini Dolenje in Dobrovo

italijanščina

Dostopnost