Skoči na vsebino

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Davčna izterjevalnica Kanal (PANG 13)

1943-1946; 0.7 tm (7š); arhivski popis

1923: Davčna izterjevalnica Kanal (Esattoria Consorziale di Canale)
davčne pole posameznih davčnih zavezancev za občini Kanal in Anhovo

italijanščina

Dostopnost