Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Davčna izterjevalnica Bovec (PANG 10)

1943-1946; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1923: Davčna izterjevalnica Bovec (Esattoria Consorziale di Plezzo)
davčne pole posameznih davčnih zavezancev za občini Bovec in Soča

italijanščina