Skoči na vsebino

Šolsko nadzorništvo Tolmin in področna didaktična ravnateljstva (PANG 4)

1889-1943; 19.0 tm (148š 16k)

1869: Okrajni šolski svet Tolmin; 1918: Šolski urad pri Okrajnem civilnem komisariatu Tolmin; 1921: Okrajni šolski svet Tolmin (Consiglio Scolastico Distrettuale di Tolmino); 1923: Šolsko okrožje Tolmin (Circoscrizione Scolastica di Tolmino) z didaktičnimi ravnateljstvi (circoli di direzione didattica governativa): Tolmin, Kanal, Kobarid, Sv. Lucija, Idrija, Cerkno, Špeter Slovenov, Sv. Lenart Slovenov in šolski urad v Trbižu; 1924: odcepitev didaktičnih ravnateljstev Špeter Slovenov, Sv. Lenart in šolskega urada Trbiž; 1925: Šolsko nadzorništvo Tolmin (ispettorato scolastico) z didaktičnimi ravnateljstvi (direzione didattica) za posamezne šolske okoliše; (od 1932 je šolsko okrožje Bovec sodilo pod didaktično ravnateljstvo Kobarid); 1943: ukinitev

Okrajni šolski svet Tolmin pred italijansko upravo: krediti 1911-1915/ gradnja šol v Nemškem Rutu in Šebreljah 1911-1915/ spisi (poročila, zapisniki, seznami veroučiteljev) 1914-1918/ knjiga plačil učiteljem 1884-1892/ učiteljske plače 1914-1917/ ugotovilna knjiga okrajnega šolskega zaloga 1913-1918/; Okrajni šolski svet Tolmin in Šolsko nadzorništvo Tolmin z didaktičnimi ravnateljstvi: učitelji: personalne mape 1918-1943, zrelostni izpiti, premestitve, zaposlitve, plače, izvenšolske dejavnosti in druge personalne zadeve/ krajevni šolski sveti: poročila, zapisniki, pravila/ učni načrti posameznih šol, urniki, finančne zadeve, okrožnice, šolski izleti, slovesnosti, šolske zadruge, razni tečaji, počitnice, pouk verouka in pouk italijanščine, šolske knjižnice, disciplina, zaključna poročila šol, šolska spričevala, šolske zgradbe in oprema, pokrovitelji šol, zapisniki inšpekcij, statistika, šolske in obšolske dejavnosti fašističnega režima, razne tiskovine/ srednje, industrijske, mestne, ljudske, kasneje osnovne slovenske in italijanske šole, vrtci, domovi za dijake/ zadeve šolskega inšpektorja /korespondenca s šolskim uradom v Trbižu 1921-1924

italijanščina, slovenščina, nemščina

Dostopnost