Skoči na vsebino

Tehnični urad Gorica (PANG 21)

1921-1944; 3.4 tm (34š); arhivski popis

1923: Corpo Reale del Genio Civile – Sezione Autonoma di Gorizia
dokumentacija in načrti vodnih naprav (mlini, žage, vodovodi, elektrarne) ter elektrovodov v porečju Soče 1921-1944, posamezni predspisi od 1845 dalje

italijanščina

Dostopnost