Skoči na vsebino

Civilni komisariat za politični okraj Tolmin (PANG 2)

1915-1920; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1915: Civilni komisariat za politični okraj Tolmin (za območje, ki ga je zasedla italijanska vojska), 1915-1917 sedež v Kobaridu oz. od aprila do junija 1916 v Breginju (Commissariato Civile del Distretto Politico di Tolmino); 1918-1922: posluje za celotno območje tolminskega okraja; 1922: preimenovanje v podprefekturo

spisi 1915-1917/ spisi aprovizacijske komisije 1919-1920

italijanščina, slovenščina

Dostopnost