Skoči na vsebino

Prevzem arhivskega gradiva iz Goriškega muzeja

Goriški muzej je meseca julija 2006 izročil Pokrajinskemu arhivu v Novi Gorici del svojih zbirk arhivskega gradiva:

  • Zbirka iz obdobja druge svetovne vojne obsega gradivo oblastnih organov, političnih organizacij, vojaških enot, zalednih ustanov in posameznikov, količine 7,5 tekočih metrov.
  • Zbirka arhivskega in dokumentacijskega gradiva vsebuje dokumente upravnih in pravosodnih organov, zemljiških gospostev, društev, oseb in družin. V tej zbirki, ki obsega  14,1 tekočih metrov, so tudi najstarejši dokumenti.
  • Zbirka spominov iz obdobja med obema vojnama, zlasti pa iz časa druge svetovne vojne obsega 21,2 tekočih metrov.
  • Topografija NOB, zapisi o dogajanju med NOB so nastali v času 1948-1954, vsebujejo zapise o dogodkih in osebah za obdobje druge svetovne vojne, po  posameznih krajih, pokrajinah in vojaških enotah, obsega 8,4 tekočih metrov.

 

Dostopnost