Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontakne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 87 60
fax: +386 5 302 77 38
e-mail: pa-ng@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

 

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici je najmlajši izmed šestih regionalnih arhivov v Sloveniji. Prvi pregled fondov in zbirk z naslovom Publikacija 2 smo pripravili leta 1982, ob deseti obletnici delovanja naše ustanove. Dve leti kasneje je bil skupaj z ostalimi slovenskimi arhivi objavljen podoben pregled v seriji Arhivski fondi in zbirke v arhivih in arhivskih oddelkih v SFRJ, ki je izšla 1984. leta v Beogradu.
Od takrat se je stanje arhivskega gradiva v našem arhivu ves čas spreminjalo. Zlasti izgraditev nove arhivske stavbe leta 1987 je omogočila prevzem večjih količin gradiva, ki je bilo do takrat pogosto neustrezno spravljeno pri ustvarjalcih ali imetnikih. Poleg tega je naraščajoče število zaposlenih pripomoglo k izpopolnitvi strokovne obdelave gradiva. Novosti so nas vzpodbudile, da smo leta 1997 pripravili nov, posodobljen pregled fondov in zbirk. Vodnik po fondih in zbirkah smo izdali v knjižni obliki ter tudi objavili na internetu. Pri pripravi vodnika smo sodelovali vsi arhivisti, zato ni bilo mogoče povsem izključiti subjektivnega pristopa, čeprav smo se trudili delo čimbolj poenotiti. V vodniku pa so zajeti tudi sadovi dela vseh, ki so bili kdajkoli zaposleni v našem zavodu.
Ob vzpostavitvi nove internetne strani leta 2009 smo posodobili in dopolnili osnovne podatke o naših fondih in zbirkah, ki jih hranimo in jih ponudili v pregledovanje preko interneta. V prihodnje pa načrtujemo tudi izdajo Vodnika po fondih in zbirkah v knjižni obliki.

Za iskanje po vodniku fondov in zbirk Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici lahko uporabite iskalnik.

Uradno je pričela z delovanjem tudi vzajemna podatkovna zbirka SIRAnet, ki jo gradijo slovenski regionalni arhivi na podlagi ohranjenega arhivskega gradiva v skladu z veljavno zakonodajo ter mednarodnimi arhivskimi strokovnimi standardi. Vsak arhiv posreduje podatke za lastno arhivsko gradivo, skupaj pa usklajujejo in dopolnjujejo normativno zbirko podatkov. Za dostop do zbirke kliknite na spodnjo pasico.