Mednarodni dan arhivov – sporočilo za javnost

Mednarodni dan arhivov 2020 v Arhivu Republike Slovenije – 70. obletnica Schumanove deklaracije

Ob letošnjih obeležitvah Mednarodnega dneva arhivov se Arhiv Republike Slovenije pridružuje spletnim predstavitvam in spletnim razstavam, ki v tem neobičajnem času nadomeščajo naše kulturne dogodke. Na ogled postavljamo razstavo “Evropa in Evropejci 1950–2020”, ki obeležuje 70. obletnico nastanka Schumanove deklaracije.

Mednarodni dan arhivov

Mednarodni dan arhivov obeležujemo arhivi po vsem svetu od leta 2008 in s tem opozarjamo na pomen arhivov in arhivskega gradiva. Kot mednarodni dan arhivov je bil razglašen 9. junij. S tem se spominjamo ustanovitve Mednarodna arhivskega sveta (ICA, International Council on Archives), ki je bil na pobudo organizacije UNESCO ustanovljen 9. junija 1948 v Parizu. Kot mednarodna nevladna organizacija s sedežem v Parizu združuje arhive in arhivske institucije po vsem svetu – tako nacionalne in regionalne arhive kot tudi arhivska strokovna združenja. Organizacija tako združuje okrog 1400 članov iz 199 držav in ima pri UNESCO posvetovalni status.

Mednarodni arhivski svet je na skupščini v Oslu leta 2010 sprejel Splošno deklaracijo o arhivih, s katero opozarja na pomen arhivov v družbi. Deklaracijo je leto kasneje potrdila tudi Generalna skupščina UNESCO in je prevedena v slovenski jezik.

Arhiv Republike Slovenije na Mednarodni dan arhivov praviloma gosti različne razstave slovenskih ali evropskih arhivskih institucij. Letos pa se pridružuje spletnim predstavitvam, ki v tem času nadomeščajo kulturne dogodke.

7o. obletnica Schumanove deklaracije

Leto 2020 zaznamuje 70. obletnica Schumanove deklaracije, ki predstavlja prelomnico v zgodovini Evrope. 9. maja 1950 je v povojni Evropi na predlog francoskega zunanjega ministra Roberta Schumana ter industrialca Jeana Monneta nastal dokument, ki je predvidel sodelovanje francoske in nemške proizvodnje premoga in jekla. Schuman in Monnet sta pri snovanju tega dokumenta izhajala iz misli, da gospodarsko sodelovanje in snovanje skupnega trga lahko pripomore k preporodu po vojni opustošene Evrope. Zgledu Nemčije in Francije so kmalu sledile tudi druge evropske države (Belgija, Luksemburg, Nizozemska, Italija) in tako je leta 1951 nastala Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ), s katero so države članice prvič prenesle nekatere svoje suverene pravice na novo nadnacionalno institucijo. Postopoma je to sodelovanje preraslo okvirje gospodarstva in trga ter dalo vse daljšemu seznamu sodelujočih evropskih držav okvir za razprave o vprašanjih, ki so posegla na področja sociale, dela, okolja, človekovih pravic, politike in tudi medsebojnega sodelovanja.

Po grozotah prve polovice 20. stoletja, ko sta bila Evropa in svet zaradi dveh svetovnih vojn zavita v črnino ter medsebojno razdeljena, je prav Schumanova deklaracija sprožila proces zbliževanja in medsebojnega sodelovanja evropskih držav, na podlagi katerega se je v naslednjih desetletjih oblikovala Evropska unija z danes 27 članicami.

Razstava “Evropa in Evropejci 1950–2020”

Razstavo z naslovom “Evropa in Evropejci 1950–2020” je pripravil Zgodovinski arhiv Evropske Unije v Firencah, ki deluje v sklopu tamkajšnjega Inštituta Evropske univerze (European University Institute). Razstava je bila prevedena v več jezikov, med drugim tudi v slovenskega.

Razstava dokumentov, fotografij in zapisov je namenjena ozaveščanju o pomembnosti Schumanove deklaracije v zgodovini evropskega povezovanja in spodbujanju k razmišljanju o njenem pomenu v današnji Evropi in njeni prihodnosti. Prvi del je razdeljen na pet tematskih sklopov, katerih vodilo so ključna gesla Schumanove deklaracije – mir, solidarnost, združevanje, odprtost in sodelovanje. Drugi del omogoča stik s posamezniki, ki so bili vključeni v proces evropskega povezovanja ali so kako drugače povezani z njim. Predstavlja njihov vpogled na to, kaj pomeni biti Evropejec danes in kaj je to pomenilo v preteklosti.

Upamo, da bomo v jesenskem času razstavo lahko tudi fizično postavili v arhivu in bo kot »potujoča« razstava obiskovala arhivske in druge kulturne ustanove v Sloveniji.

Informacije o dogodku “Mednarodni dan arhivov 2020” so dostopne na spletu:

https://www.gov.si/novice/2020-06-08-mednarodni-dan-arhivov-2020-70-obletnica-schumanove-deklaracije/

Za vse informacije smo vam na voljo: (01) 24 14 280, mag. Natalija Glažar (natalija.glazar@gov.si)