Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Prosvetno društvo Soča Kanal (PANG 1227)

(1925-1927) 1945-2001; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis